دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

کمال حسنی

قائم مقام
  • 02433786041
رسانه جدید

سید مسعود حسینی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 02433780102
رسانه جدید

رضا حسنلو

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 02433780899
رسانه جدید

منصور عبادی

معاون اشتغال و خودکفائی استان
  • 02433741404
رسانه جدید

اصغر پناهی

معاون اداری مالی استان
  • 02433780103
هدایت صفری

هدایت صفری

مدیر کل
  • 024-33771800