دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

هدایت صفری

هدایت صفری

مدیر کل
  • 024-33771800
کمال حسنی

کمال حسنی

قائم مقام
  • 024-33786041
سید مسعود حسینی

سید مسعود حسینی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 024-33780102
رضا حسنلو

رضا حسنلو

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 024-33780899
منصور عبادی

منصور عبادی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 024-33741404
اصغر پناهی

اصغر پناهی

معاون اداری و مالی
  • 024-33780103