ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

اباصلت نادری

قائم مقام
صفری

هدایت صفری

مدیر کل
  • 024-33771800
رسانه جدید

اصغر پناهی

معاون اداری مالی
  • 02433780103
رسانه جدید

منصور عبادی

معاون اشتغال و خودکفائی
  • 02433741404
رسانه جدید

پیمان چترنور

معاون فرهنگی
  • 02433781419
رسانه جدید

رضا حسنلو

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
  • 02433780899
رسانه جدید

سید مسعود حسینی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 02433780102