دکمه موبایل منو

ارتباط با ما


 نشانی : 

زنجان، خیابان خرمشهر ، روبروی شهربازی ، جنب بانک کشاورزی ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ه) استان زنجان 

 شماره روابط عمـومی: 024-33774200
  تلفن دبیـرخـانه :024-33774200
صندوق پستی:45619-43118
 پست الکترونیک:  znj@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان