دکمه موبایل منو

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08

کارآفرین شهر بسطام با حمایت های کمیته امداد، توکل بر خدا، ذوق و هنر خود توانسته گلخانه گل های آپارتمانی را راه اندازی و طعم شیرین استقلال مالی را بچشد.
عکاس: روابط عمومی

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 12

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 9

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 7

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 5

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 19

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 18

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 17

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 16

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 15

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه در بسطام-1400/06/08 14

دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.