دکمه موبایل منو

افتتاح نخستین مرکز تخصصی اشتغال کشور در استان سمنان _1400/04/28

نخستین کانون خیرین کارآفرین و اشتغال کشور و مرکز نیکوکاری تخصصی اشتغال افق در استان سمنان با حضور شریفی نژاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ،مهسا شاه حسینی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، مدیر کل، معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان و سایر مسئولین افتتاح شد.
عکاس: امیرحسین کاشی منش

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 6

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 5

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 4

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 3

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 2

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 1

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 18

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 17

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 16

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مرکز تخصصی اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنام-1400/05/28 15

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.