دکمه موبایل منو

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادگان (1400/04/23)

کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با حضور در اداره چادگان از روند ارائه خدمات به مددجویان تحت حمایت این اداره بازدید کرد و با امام جمعه شهرستان و مسئولین واحدهای این اداره دیدار و گفتگو داشت. (1400/04/23)
عکاس: عباسی

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 26

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 25

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 24

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 23

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 22

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 21

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 20

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 19

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 18

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از اداره چادرگان (1400/04/23) 17

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.