دکمه موبایل منو

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خیریه نائبه الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳

عکاس: وجیهه رشیدی

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 20

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 24

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 23

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 22

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 21

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 19

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 18

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 17

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 16

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خبریه نائبا الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ 15

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.