دکمه موبایل منو

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 1400.4.23

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده با مشارکت کمیته امداد، اداره کل فنی و حرفه ای ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برگزار شد.
عکاس: خبات ملکی

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده1

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 1

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 2

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 3

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 4

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 5

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 6

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 7

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 8

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 9

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.