رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

مراسم رونمایی از "سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان" به منظور توانمندسازی مددجویان و افزایش آگاهی عمومی جامعه با تمرکز بر سه قشر معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان خیابانی عصر چهارشنبه 28 آبان‌ماه با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.