سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/28

جواد خیابانی دوشنبه شب 28 مهرماه در سفر به استان سمنان ضمن حضور در کمیته امداد استان باهدف توزیع بسته‌های حمایتی و معیشتی بین مددجویان مناطق روستایی، به کمپین من هم یک حامی هستم پیوست.
عکاس: امیرحسین کاشی منش

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 11

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 16

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 15

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 14

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 13

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 12

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 10

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 8

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 7

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

سفر جواد خیابانی به کمیته امداد استان سمنان-99/07/29 17

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.