دیدار شهردار و شورای اسلامی شهر فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خسروی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فاضل آباد با هدف خدمت رسانی بیشتر به مددجویان تحت حمایت این نهاد دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دیدار مدیریت شهری فاضل آباد با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان – 1399/07/28

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.