بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک -99/07/24

طی سفر دو روزه مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان بهمراه معاون حمایت و سلامت خانواده این نهاد به شهرستان جاسک از نزدیک نحوه خدمات‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم و صعب العبور به ویژه نوگین و گیشدان این شهرستان بازدید کردند.
عکاس: ارسالی از شهرستان جاسک

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک 2

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک 4

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک 3

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک 6

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک 7

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک 1

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک 5

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان مناطق محروم شهرستان جاسک

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.