دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان با سیدحسین علوی، مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی گلستان پیرامون هم افزایی و استفاده از ظرفیت های آستان قدس رضوی و خدام گلستانی در خدمت رسانی بیشتر در حوزه های اشتغال،درمان،معیشتی،مسکن و اعزام زائرین محروم و نیازمند منطقه دیدار و گفتگو کرد. گفتنی است، مسئولان گلستانی در ادامه با حضور خادمین بارگاه ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به پرچم حرم مطهر آستان قدس رضوی متبرک شدند.
عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی  – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.