سفر رئیس کمیته امداد به استان فارس

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد کشور پنجشنبه نهم مرداد ماه به استان فارس سفر کرد.شرکت در رزمایش احسان و تعاون در راستای پویش ایران همدل، افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری دندانپزشکی در کشورو شرکت در مراسم کلنگ زنی 3500 واحد مسکن محرومین با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه های سفر یکروزه رئیس کمیته امداد به استان فارس بود.
عکاس: سمیرا مولودی
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 3

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 3

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 1

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 1

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 2

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 2

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 4

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 4

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
رسانه جدید

رسانه جدید

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 5

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 5

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 7

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 7

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 8

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 8

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 9

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 9

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 16

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان فارس 1399/05/09 16

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.