قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05/11

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از ذبح ۱۸۰۰ راس دام همزمان با عید سعید قربان خبر داد وگفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، ذبح دام در کشتارگاه‌ها و با رعایت پروتکل بهداشتی در سراسر استان سمنان انجام شد.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 5

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 5

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 3

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 3

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 10

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 10

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 6

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 6

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 17

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 17

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 16

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 16

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 15

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 15

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 14

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 14

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 13

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 13

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 11

قربانی ۱۸۰۰ راس دام در ذبح عظیم-99/05//11 11

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.