نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با هدف تشریح برنامه های عید سعید قربان-99/05/08

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با هدف تشریح برنامه های عید سعید قربان با اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 2

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 2

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 12

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 12

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 11

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 11

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 10

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 10

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 9

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 9

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 8

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 8

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 7

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 7

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 6

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 6

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 5

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 5

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 4

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 4

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.