جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08

جلسه ستاد اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در استان مازندران با موضوع تدوین برنامه های عملیاتی در دهه امامت، به میزبانی کمیته امداد و با شرکت سازمان ها و نهاد های دولتی و مردمی در محل سالن اجتماعات این نهاد تشکیل شد.
عکاس: محسن عالی نژاد
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 2

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 2

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 17

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 17

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 16

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 16

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 15

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 15

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 14

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 14

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 13

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 13

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 12

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 12

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 11

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 11

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 9

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 9

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 8

جلسه ستاد بین المللی غدیر استان مازندران 1399/05/08 8

چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.