نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
عکاس: صالحی
نشست خبری مدیرکل

نشست خبری مدیرکل

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل10

نشست خبری مدیرکل10

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل9

نشست خبری مدیرکل9

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل8

نشست خبری مدیرکل8

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل6

نشست خبری مدیرکل6

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل4

نشست خبری مدیرکل4

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل3

نشست خبری مدیرکل3

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل3

نشست خبری مدیرکل3

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل3

نشست خبری مدیرکل3

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مدیرکل2

نشست خبری مدیرکل2

نشست خبری مدیر کل محترم کمیته امداد استان مرکزی جناب آقای مومنی با اصحاب رسانه ومطبوعات وخبرگزاریها پیرامون اقدامات کمیته امداد درعید قربان ودهه امامت وولایت 99.05.07
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.