دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05

سیدمهدی عبادی، مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با عبدالقادر پربار شهردار زاهدان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 10

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 10

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 5

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 5

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 4

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 4

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 3

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 3

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 2

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 2

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 9

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 9

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 8

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 8

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 7

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 7

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 6

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 6

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 1

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با شهردار زاهدان 99/05/05 1

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.