دکمه موبایل منو

تهیه برنامه تلویزیونی از خدمات کمیته امداد مازندران توسط گروه سفرنامه صبا - 1397/10/12

در تاریخ 1397/10/12 تهیه کنندگان برنامه سفرنامه صبا از خدمات ارائه شده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد منطقه دودانگه برنامه تلویزیونی تولید کردند.
عکاس: محسن عالی نژاد
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 7

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 7

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 8

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 8

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 6

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 6

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 5

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 5

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 4

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 4

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 3

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 3

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 2

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 2

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 1

حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 1

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.