دکمه موبایل منو

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15

طرح توسعه ساخت مسکن روستایی در روستای همت آباد شهرستان سربیشه و جلاران شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا گردیده است.
عکاس: ارسالی
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 5

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 5

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 10

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 10

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 8

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 8

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 4

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 4

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 2

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 2

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 1

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 1

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 7

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 7

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 12

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 12

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 15

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 15

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 14

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 14

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.