دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی(97/10/10)

19میلیارد و213میلیون تومان تسهیلات اشتغال و خودکفایی در 9ماهه سال جاری به‌منظور ایجاد هزار و 223فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.
عکاس: فرمانی
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (97/10/10)

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (97/10/10)

19میلیارد و213میلیون تومان تسهیلات اشتغال و خودکفایی در 9ماهه سال جاری به‌منظور ایجاد هزار و 223فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 8

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 8

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 5

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 5

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 6

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 6

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 4

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 4

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 3

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 3

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 2

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 2

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 1

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 1

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 7

دیدار مدیر کل استان با نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی (10/10/97) 7

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.