دکمه موبایل منو

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان - 1397/09/08

64 درصد روستاهای استان زنجان زکات پرداخت کرده‌اند
عکاس: فرمانی
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 11

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 11

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 13

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 13

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 12

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 12

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 10

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 10

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 9

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 9

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 8

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 8

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 7

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 7

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 6

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 6

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 5

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 5

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 4

جمع آوری زکات از کشاورزان استان زنجان 4

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.